ADHD

Attention Deficit Hyperactivity Disorder

ADHD er en forstyrrelse i opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD, som står for attention-deficit hyperactivity disorder, er bl.a. kendetegnet ved, at man ikke kan sidde stille og koncentrere sig i længere tid, at det svarer før spørgsmålet er stillet eller har svært ved at følge instrukser. Disse kan også være typiske adfærdstræk hos yngre børn, hvorfor adfærden skal være ikke-alderssvarende for, at der kan være tale om ADHD.

Det anslås, at 4% af alle børn har ADHD, hvorfor det er en af de mere udbredte psykiske lidelser blandt børn og unge.

De første tegn på ADHD viser sig tidligt i livet, men konstateres ofte først, når barnet eller den unge skal til at klare flere ting selv. Diagnosen er den samme for børn og voksne, men vanskelighederne viser sig forskelligt. Det varierer også, om man oplever flest problemer som barn eller som voksen. 

 

Symptomerne på ADHD kan inddeles i tre grupper:  

 • Uopmærksomhed 
 • Hyperaktivitet 
 • Impulsivitet 

 

Symptomerne bliver som regel konstateret inden for de første 5 leveår. Som udgangspunkt skal symptomerne have været til stede før 7-årsalderen og have varet i mindst 6 måneder. Og man skal have vanskeligheder i flere situationer fx både derhjemme, i skolen og i fritidsinstitutionen.  

Symptomerne findes i alle sværhedsgrader fra let til moderat og svær. De kan variere meget fra person til person, og de kan ændre sig i løbet af opvæksten og i bestemte sammenhænge. Symptomerne er som regel mest tydelige i situationer, som er ukendte, og hvor der ikke er struktur. Og de er mindre tydelige i situationer, som er velkendte og mere strukturerede.  

Uopmærksomhed 

Når man har ADHD, er opmærksomheden forstyrret. Det betyder, at det kan være svært at holde styr på hverdagens gøremål og lave helt almindelige hverdagsting.

For at opfylde kriterierne på en opmærksomhedsforstyrrelse, skal man have mindst 6 af nedenstående punkter: 

 • Laver skødesløse fejl 
 • Kan ikke fastholde opmærksomheden
 • Hører tilsyneladende ikke, hvad der bliver sagt 
 • Følger ikke instrukser og gør ikke opgaver færdige 
 • Kan ikke tilrettelægge arbejde eller aktiviteter 
 • Undgår opgaver som kræver opmærksomhed 
 • Mister ting  
 • Lader sig let distrahere af ydre stimuli 
 • Er glemsom i forbindelse med dagligdagsaktiviteter 

Hyperaktivitet 

For at være hyperaktiv, skal man opfylde mindst 3 af nedenstående punkter: 

 • Uro i hænder eller fødder og sidder uroligt 
 • Forlader sin plads 
 • Løber, klatrer eller farer omkring på en utilpasset måde 
 • Har svært ved at være stille 
 • Stor motorisk aktivitet, som ikke lader sig styre 

Impulsivitet 

For at opfylde symptomet impulsivitet, skal man have mindst 1 af nedenstående punkter: 

 • Svarer før spørgsmålet er afsluttet 
 • Kan ikke vente på det bliver hans/hendes tur 
 • Afbryder eller trænger sig på 
 • Snakker for meget uden situationsfornemmelse

I Empano udreder vi både børn og voksne

Læs mere om ADHD på Psykiatrifondens hjemmeside