Angst

Angst er en normal og naturlig reaktion på stress eller fare. Men når følelsen af ​​angst er overdreven, vedvarende og forstyrrer dagligdagen, kan det betragtes som en angstlidelse. Betegnelsen angst refererer til den personlige oplevelse af frygt eller bekymring i forbindelse med en forventet fremtidig hændelse eller en specifik situation. Angst er i sin grundform en normal kropslig reaktion på stressorer, men kan i nogle tilfælde blive dominerende i hverdagen og fremtræde i overdreven grad i situationer, hvor det er uhensigtsmæssigt. Det er en udbredt psykisk lidelse, og det anslås, at omkring 28% af den danske befolkningen vil lide af angst i løbet af deres liv. Heldigvis er der hjælp at hente, og forskning anbefaler kognitiv adfærdsterapi som førstevalg ved angstlidelser, da denne behandlingsform viser god effekt

Symptomer på angst kan variere afhængigt af typen af ​​lidelse, men kan omfatte:

  • Overdreven bekymring eller frygt
  • Rastløshed eller følelse på kanten
  • Træthed
  • Besvær med at koncentrere sig
  • Irritabilitet
  • Søvnforstyrrelser
  • Fysiske symptomer, såsom svedtendens, rysten eller kvalme
  • Undgåelse af visse situationer eller aktiviteter
  • Panikanfald, som er pludselige og intense perioder med frygt eller ubehag

Sværhedsgraden af ​​symptomer samt deres varighed og indvirkning på dagligdagen tages også i betragtning, når der stilles en diagnose af en angstlidelse. Behandlingsmuligheder kan omfatte medicin, psykoterapi eller en kombination af begge.

I Empano udreder og behandler vi både børn og voksne

Læs mere om Angst på Psykiatrifondens hjemmeside