Autisme

Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) er et paraplybegreb for det man kalder gennemgribende udviklingsforstyrrelse.

Autisme, eller  autismespektrumforstyrrelse (ASF), er betegnelsen for en række udviklingsforstyrrelser, der gennemgribende påvirker social kommunikation, social gensidighed og adfærdsmønstre. Symptomer og grad af funktionsnedsættelse kan variere meget fra person til person. Kernesymptomerne på autisme anses for at være livsvarige, men korrekt  hjælp  kan være afgørende, da individer med ASF herigennem til dels kan lære at kompensere for manglende færdigheder samt afhjælpe associerede problemstillinger. Intet barn, ung eller voksen med ASF er ens, hvorfor man i mange tilfælde vil være tjent med en grundig udredning af styrker og svagheder og de individuelle autismespecifikke udfordringer inden forløbet

Vedvarende mangler i social kommunikation og social interaktion på tværs af flere sammenhænge, ​​som manifesteret af:

  • Mangler i social-emotionel gensidighed, såsom manglende evne til at igangsætte eller reagere på sociale interaktioner
  • Underskud i nonverbal kommunikativ adfærd, såsom øjenkontakt, ansigtsudtryk og kropssprog
  • Mangler i at udvikle, vedligeholde og forstå relationer
  • Begrænsede, gentagne adfærdsmønstre, interesser eller aktiviteter, som manifesteret af mindst to af følgende:
  • Stereotype eller gentagne motoriske bevægelser, brug af genstande eller tale
  • Insisteren på ensartethed, ufleksibel overholdelse af rutiner eller ritualiserede mønstre for verbal eller nonverbal adfærd
  • Meget begrænsede, fikserede interesser, der er unormale i intensitet eller fokus
  • Hyper- eller hyporeaktivitet over for sensoriske input eller usædvanlig interesse for sensoriske aspekter af miljøet

Sværhedsgraden af ​​symptomer såvel som deres indvirkning på dagligdagen tages også i betragtning, når der stilles en diagnose af autisme. Behandlingsmuligheder kan omfatte adfærdsterapi, taleterapi, medicin og andre interventioner for at adressere specifikke symptomer og forbedre livskvaliteten.

I Empano udreder og behandler vi både børn og voksne

Læs mere om autisme på Psykiatrifondens hjemmeside