BIPOLAR LIDELSE

Maniodeppressiv sygdom

Bipolar lidelse: Forklaring og symptomer

Bipolar lidelse, tidligere kendt som maniodepressiv sygdom, er en stemningslidelse, der medfører ekstreme udsving i humør, energi og aktivitetsniveau. Personer med bipolar lidelse oplever perioder med mani eller hypomani (mild mani) og perioder med depression. Disse episoder kan variere i hyppighed og sværhedsgrad fra person til person.

Symptomer på mani:

 • Opstemthed og eufori
 • Øget energi og aktivitetsniveau
 • Rastløshed og irritabilitet
 • Nedsat søvnbehov
 • Tanketrængsel og hurtigt talemønster
 • Overdrevent optimisme og selvtillid
 • Uforsvarlig adfærd
 • Øget impulsivitet og risikotagen

Symptomer på depression:

 • Tristhed og nedtrykthed
 • Nedsat energi og motivation
 • Følelse af håbløshed og tomhed
 • Søvnproblemer (for lidt eller for meget søvn)
 • Appetitændringer
 • Koncentrationsbesvær
 • Tanker om selvmord eller død

Typer af bipolar lidelse:

 • Bipolar lidelse type 1: Mindst én manisk episode i livet. Kan også opleve depressive episoder.
 • Bipolar lidelse type 2: Mindst én hypomanisk episode og én depressiv episode i livet. Har aldrig haft en manisk episode.
 • Cyklotymi: Mange perioder med hypomani og depression, men ikke fuldt udviklede maniske eller depressive episoder.

Behandling af bipolar lidelse:

Bipolar lidelse kan ikke kureres, men den kan behandles effektivt med medicin og psykoterapi. Behandlingens mål er at stabilisere humøret og forebygge episoder med mani og depression.

 

Læs mere om autisme på Psykiatrifondens hjemmeside