Depression

Depression er en samlebetegnelse for et spektrum af lidelser, der omfatter alt fra relativt lette tilstande til alvorlige, langvarige og tilbagevendende sygdomme. Undersøgelser viser, at omkring 17-18 % af alle danskere får depression i løbet af deres liv. Det er altså en meget almindelig sygdom. Den kan opstå i alle aldre. Flere kvinder end mænd har depression.

Mange mennesker får ikke behandling for depressionen. Det kan der være mange grunde til. Sygdommen kan blive overset, fordi den viser sig på atypiske måder eller optræder sammen med fysisk sygdom eller andre psykiske lidelser som for eksempel angst eller misbrug. Det kan også være, at den ramte ikke er klar over, at det er en sygdom, er flov over det eller ikke har energi til at søge hjælp.

Depression er en alvorlig sygdom, men heldigvis findes der gode muligheder for behandling. Meget tyder på, at behandlingen virker bedre, jo tidligere den begyndes. Derfor er det vigtigt at blive opmærksom på symptomerne og søge hjælp, hvis man har en depression.

Almindelige symptomer på depression omfatter:

  • Vedvarende følelser af tristhed, håbløshed eller værdiløshed
  • Tab af interesse for aktiviteter, der engang var sjove
  • Træthed eller mangel på energi
  • Søvnbesvær eller for meget søvn
  • Besvær med at koncentrere sig eller træffe beslutninger
  • Ændringer i appetit eller vægt
  • Tanker om selvskade eller selvmord

Depression er en tilstand, der kan behandles, og der er mange effektive behandlinger tilgængelige, herunder terapi, medicin og livsstilsændringer. Hvis du eller en, du kender, oplever symptomer på depression, er det vigtigt at søge hjælp hos din læge. 

Hos Empano udreder og behandler vi både børn og voksne

Læs mere om Depression på Psykiatrifondens hjemmeside