Vores ydelser

Psykiatri og neuropsykologi

Hvad kan vi hjælpe dig med?

I Empano starter alle forløb med en grundig, indledende samtale med en erfaren behandler fra vores børne- og unge eller voksen team. Alle forløb er individuelle, og tilrettelagt efter de individuelle behov.
Vores team er specialister i at afdække, hvad den enkelte har behov for, og udarbejder efter den indledende samtale, et forslag til udredning og behandling.

Vores mål er at hjælpe dig til at opnå en mærkbar bedre psykisk trivsel.

Gennem vores samarbejde med T-Pemf klinikken har vi desuden en unik mulighed for at tilbyde en ny og effektiv behandlingsmetode for depression. Effekten af denne ny behandling er markant. 60% af patienterne bliver symptomfri eller oplever markant bedring. I studier har man konstateret, at over halvdelen af de patienter, der blev symptomfri, efter 2 år stadig var symptomfri. Behandlingen foregår ambulant, og varetages af en speciallæge i psykiatri og specialsygeplejerske i psykiatri. Behandlingen kan tilbydes private – og forsikringspatienter, der har fået godkendelse fra sit forsikringsselskab.

Foruden specialistbehandling af private patienter, løser Empano opgaver for kommuner, forsikrings- og pensionsselskaber samt offentlige og private virksomheder. Vi har specialiseret os i at kombinere en sundhedsfaglig og beskæftigelsesrettet indsats for hhv. borgere, kunder og medarbejdere med psykiske helbredsproblemer.

I vores team har vi erfaring og kompetencer inden for såvel sygdom og sundhed, sociallovgivning, forsikringsjura og den kommunale og regionale organisationsstruktur. Vi holder os opdaterede, og er derfor hele tiden orienterede om nye eller kommende tiltag, der kan påvirke processerne i regi af sundhedsforsikringer eller kommuner og jobcentre.

________________________________________

Kontakt os

+45 3048 0300

kontakt@empano.dk