ocd

Obsessive Compulsive Disorder

OCD står for Obsessive-Compulsive Disorder, som er en psykisk lidelse karakteriseret ved vedvarende og påtrængende tanker, billeder eller impulser (tvangstanker), der forårsager betydelig angst eller angst. Som reaktion på disse tvangstanker kan individer engagere sig i gentagne eller rituelle adfærd eller mentale handlinger (tvangshandlinger) for at reducere angsten eller forhindre en opfattet skade.

Nogle almindelige tvangstanker i OCD omfatter:

  • Frygt for forurening eller bakterier
  • Frygt for at skade sig selv eller andre
  • Frygt for at begå en fejl eller glemme noget vigtigt
  • Uønskede og tabubelagte tanker eller billeder

Nogle almindelige tvangshandlinger ved OCD omfatter:

  • Overdreven håndvask eller rengøring
  • Gentagne gange kontrollere ting, såsom låse eller apparater
  • At tælle, arrangere eller organisere genstande på en bestemt måde
  • Mental gennemgang af tidligere begivenheder eller samtaler for at sikre, at intet er gået glip af eller gjort forkert

OCD kan være en invaliderende tilstand, der forstyrrer den daglige funktion og relationer. Behandlingsmuligheder for OCD omfatter typisk en kombination af medicin og terapi, såsom kognitiv adfærdsterapi (CBT) eller eksponerings- og responsforebyggelse (ERP) terapi. Disse terapier hjælper individer med at lære at tolerere og håndtere angst uden at ty til kompulsiv adfærd. I nogle tilfælde kan OCD-symptomer være alvorlige nok til at kræve hospitalsindlæggelse eller anden intensiv behandling. Det er vigtigt at søge hjælp fra en kvalificeret mental sundhedsprofessionel, hvis du eller en, du kender, oplever symptomer på OCD.

Hos Empano udreder og behandler vi både børn og voksne

Læs mere om OCD på Psykiatrifondens hjemmeside