PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER

Personlighedsforstyrrelse: Beskrivelse og symptomer

En personlighedsforstyrrelse er et dybtgående mønster af tankemåder, følelser og adfærd, der afviger markant fra det, der anses for normalt i den kultur, man lever i. Dette mønster er stabilt og vedvarende og kan føre til betydelige vanskeligheder i personens liv, både i sociale relationer, på arbejdet og i andre områder.

Symptomer på personlighedsforstyrrelse:

 • Afvigende tankemønstre: Negative, selvkritiske eller urealistiske tanker.
 • Ustabile følelser: Voldsomme humørsvingninger, intens vrede, angst eller depression.
 • Forstyrret adfærd: Impulsivitet, aggressivitet, selvskadende adfærd, misbrug af stoffer eller alkohol.
 • Problemer i sociale relationer: Vanskeligheder med at danne og opretholde sunde relationer.
 • Problemer på arbejdet eller i skolen: Vanskeligheder med at følge regler, koncentrere sig eller fuldføre opgaver.

Typer af personlighedsforstyrrelser:

Der findes 10 forskellige typer af personlighedsforstyrrelser, der er opdelt i tre klynger:

Klynge A:

 • Paranoid personlighedsforstyrrelse: Mistænksomhed og mistillid til andre.
 • Schizotypisk personlighedsforstyrrelse: Mærkelige ideer, magiske tanker og usædvanlig sanseopfattelse.
 • Schizoid personlighedsforstyrrelse: Tilbagetrukkethed og mangel på interesse for sociale relationer.

Klynge B:

 • Antisocial personlighedsforstyrrelse: Mangel på empati og respekt for andre, ofte med kriminel adfærd.
 • Borderline personlighedsforstyrrelse: Ustabile relationer, impulsivitet og selvskade.
 • Histrionisk personlighedsforstyrrelse: Dramatisk og overdrevent emotionelt udtryk.
 • Narcissistisk personlighedsforstyrrelse: Overdreven selvtillid, behov for beundring og mangel på empati.

Klynge C:

 • Ængstelig (undvigende) personlighedsforstyrrelse: Undgåelse af sociale situationer af frygt for at blive afvist eller kritiseret.
 • Afhængig personlighedsforstyrrelse: Overdreven afhængighed af andre for at få støtte og vejledning.
 • Tvangspræget personlighedsforstyrrelse: Perfektionisme, ordenssans og kontrolbehov.

Behandling af personlighedsforstyrrelse:

Behandling af personlighedsforstyrrelse er ofte langvarig og kompleks. Den kan omfatte psykoterapi, medicin og støttegrupper.

Læs mere om autisme på Psykiatrifondens hjemmeside