Spiseforstyrrelser

En kompleks lidelse med omfattende konsekvenser

Spiseforstyrrelser er komplekse psykiske lidelser, der kendetegnes ved et forstyrret forhold til mad, krop og vægt. De kan have en ødelæggende indflydelse på en persons fysiske og mentale helbred, samt på deres sociale liv og relationer.

Hvad er en spiseforstyrrelse?

Der findes forskellige typer af spiseforstyrrelser, men de har alle fællestræk:
• Forstyrret kropsopfattelse: Personen ser sig ofte anderledes ud, end de rent faktisk gør, og kan have et forvrænget billede af deres
kropsstørrelse og form.
• Usunde spisevaner: Dette kan omfatte adfærd som overspisning, selvpåført opkastning, misbrug af afføringsmidler, overdreven motion eller restriktive kostvaner.
• Tvangspræget fokus på mad, krop og vægt: Tanker og følelser omkring mad, krop og vægt fylder en stor del af personens liv og kan føre til angst, depression og lavt selvværd.

De mest almindelige typer af spiseforstyrrelser:
• Anoreksi: Kendetegnes ved en ekstrem frygt for at tage på i vægt, hvilket ofte fører til selvsult og en farligt lav kropsvægt.
• Bulimi: Kendetegnes af episoder med overspisning, efterfulgt af selvpåført opkastning eller misbrug af afføringsmidler for at slippe af med den indtagne mad.
• Binge Eating Disorder (BED): Kendetegnes af gentagne episoder med overspisning, men uden selvpåført opkastning eller misbrug af afføringsmidler.

Hvem rammes af spiseforstyrrelser?
Spiseforstyrrelser kan ramme alle, uanset køn, alder, social status eller etnicitet. De er dog mest almindelige hos unge piger og kvinder i alderen 15-25 år.

Hvad er årsagerne til spiseforstyrrelser?
Der er ingen enkelt årsag til spiseforstyrrelser. De er ofte et resultat af et komplekst samspil mellem genetiske, psykologiske, sociale og miljømæssige faktorer.

Konsekvenser af spiseforstyrrelser:

Spiseforstyrrelser kan have alvorlige konsekvenser for både den fysiske og mentale sundhed. De kan føre til:
• Vægttab, underernæring og dehydrering
• Hjerteproblemer, knogleskørhed og reproduktive problemer
• Depression, angst, selvskade og selvmordstanker
• Sociale problemer, isolation og tab af relationer

Behandling af spiseforstyrrelser:
Behandling af spiseforstyrrelser kræver ofte en individuel tilgang, der involverer en kombination af terapi, medicin og ernæringsvejledning. Det er vigtigt at søge professionel hjælp, hvis du mistænker, at du eller en, du kender, lider af en spiseforstyrrelse.

Spiseforstyrrelser er en almindelig lidelse, og der er hjælp at hente. Med den rette behandling og støtte kan man komme sig fra en spiseforstyrrelse og leve et sundt og meningsfuldt liv.

I Empano udreder og behandler vi både børn og voksne

Læs mere om spiseforstyrrelser på Psykiatrifondens hjemmeside